Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ της ΟΔΒΕ , ενέκρινε τις σχολές διαιτησίας του συνδέσμου μας, σε Ηράκλειο και Χανιά το Νοέμβριο του 2019.
Καθηγητές ορίζονται οι κ.κ. Κοκοτσάκη Β. και Ράπτης Β.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων είναι τα εξής:

  1. Αντίγραφο ταυτότητας
  2. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή τίτλου σπουδών
  3. Ποινικό μητρώο τύπου Β’ (για την παραλαβή των διπλωμάτων).

Οι ημερομηνίες να ανακοινωθούν σύντομα.