Σας γνωρίζεται ότι ο ΣΥΔΠΕΚ σε συνεργασία με την ΟΔΒΕ αλλά και την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ θα διοργανώσει την πρώτη για την φετινή χρονιά Τεχνική Περιφερειακή Συνάντηση – Επιμορφωτικό Σεμινάριο δια ζώσης στο Ρέθυμνο
το πρώτο Σαββατοκύριακο μηνός Οκτωβρίου σε μέρος που θα σας ανακοινωθεί με νεώτερο. Ως εκ τούτου υπόχρεοι στο σεμινάριο ΟΔΒΕ είναι όλοι οι αξιολογημένοι διαιτητές του ΣΥΔΠΕΚ , ενώ όλοι οι υπόλοιποι μπορούν
να το παρακολουθήσουν δια ζώσης στο Ρέθυμνο. Στο σεμινάριο θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα μέλος της ΚΕΔ και ο Πρόεδρος της ΟΔΒΕ.
Υπενθυμίζεται στα μέλη μας ότι η παρακολούθηση του σεμιναρίου από τους διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική και θα γίνει και γραπτό τεστ αξιολόγησης για αυτούς.