Διευκρινίσεις κάρτας υγείας – Αγωνιστικής λίστας Αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 (ενημέρωση 17.10.2019)

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ

 •  Η ισχύς της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ έχει διάρκεια (1) ενός έτους από την θεώρησή της και ισχύει και για τα (3) τρία αγωνίσματα του Βόλεϊ, Beach Volleyball, Snow Volleyball. Η
  ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ακολουθεί τον αθλητή/τρια σε όποιο σωματείο ανήκει μέχρι να λήξει η θεώρησή της.
 • Η Κάρτα Υγείας δεν αφορά αποκλειστικά το βόλεϊ και αθλητής/αθλήτρια μπορεί να αγωνιστεί με έγκυρη Κάρτα Υγείας, που έχει εκδοθεί από άλλο άθλημα.
 • Η εκτύπωση του Εντύπου ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ μπορεί να είναι ΕΓΧΡΩΜΗ Ή ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ.
 • Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ στην Κάρτα Υγείας μπορεί να είναι ΕΓΧΡΩΜΗ Ή ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ.
 • Η Σφραγίδα και η Υπογραφή του Γιατρού Καρδιολόγου ή πιστοποιημένου Γιατρού από το ΕΚΑΕ πρέπει να είναι πρωτότυπη στο κάτω μέρος της κάρτας. Στην περίπτωση πιστοποιημένου από το ΕΚΑΕ γιατρού, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (στην μορφή > π.χ. 233/16.3.2019).
 • Η Κάρτα Υγείας μπορεί να σφραγιστεί ΚΑΙ από Γιατρό που έχει ιδρύσει Εταιρεία (π.χ. ΙΚΕ), αρκεί να αναφέρεται το όνομα και η ειδικότητά του και όχι σφραγίδα με το όνομα Κέντρου (π.χ. Ιατρικό Αθηνών κ.ο.κ. ).
 • Η Σφραγίδα Γιατρού (και όχι νοσοκομείου χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο Γιατρό), πρέπει να είναι Πρωτότυπη στο πάνω μέρος της κάρτας, με μέρος της σφραγίδας να καλύπτει μέρος της φωτογραφίας και όχι ολόκληρη τη φωτογραφία.
 • Η υπογραφή από Γιατρό-Διευθυντή Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου γίνεται δεκτή
 • Δεν απαιτείται Υπογραφή Γιατρού στην φωτογραφία.
 • Δεν έχει σημασία η στοίχιση της σφραγίδας/υπογραφής (αριστερά, δεξιά ή κέντρο).
 • Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ του αθλητή/αθλήτριας. Αν αθλητής/αθλήτρια δεν διαθέτει ΑΜΚΑ (π.χ. αλλοδαποί, Κύπριοι κ.λ.π.) αναγράφεται «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ».

 


 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ

 • Η εκτύπωση της Λίστας θα είναι Υποχρεωτικά Έγχρωμη.
 • Οι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ των Αθλητών/Αθλητριών στην Αγωνιστική Λίστα μπορεί να είναι ΕΓΧΡΩΜΕΣ Ή ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ, όπως έχουν καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
 • Η Σφραγίδα του Σωματείου πρέπει να είναι Πρωτότυπη.
 • Η Υπογραφή, αποκλειστικά από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου πρέπει να είναι Πρωτότυπη.
 • Όταν δεν υπάρχει η υπογραφή του Προέδρου ή του Γεν. Γραμματέα του Σωματείου ή/και η σφραγίδα του σωματείου, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να μην επιτρέψει να αγωνιστούν οι αθλητές, εκτός εάν η ταυτοπροσωπία του καθενός εξ αυτών ελεγχθεί και βεβαιωθεί με ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Κάθε Σωματείο μπορεί να παρουσιάσει σε κάθε αγώνα ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗ που μπορεί να περιλαμβάνει έως και ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) αθλητές/αθλήτριες σε κάθε εκτύπωση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΙΣΤΕΣ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗ.
 • Στην Λίστα αναγράφονται ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ και με την τριψήφια αναφορά τους, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ και η ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (π.χ. SLΟ, SLΟ). Από εκεί θα ελέγχεται ο αριθμός αλλοδαπών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε Πρωτάθλημα, ως εξής:
  • Volleyleague Γυναικών: έως Τρείς (3) Αλλοδαπές Αθλήτριες
  • Pre League Γυναικών: Μια (1) Αλλοδαπή αθλήτρια
  • Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: Μια (1) Αλλοδαπή αθλήτρια
  • Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών: Ένας (1) Αλλοδαπός αθλητής
  • Σε όλες τις Κατηγορίες: Δυο (2) αθλητές ή αθλήτριες Κυπριακής υπηκοότητας που σπουδάζουν στην Ελλάδα.
 • Δικαίωμα εγγραφής στο Φύλλο Αγώνος κάθε αγώνα ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ θα έχουν και Αλλοδαποί αθλητές / αθλήτριες, που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στην Ε.Ο.ΠΕ., καθορίζοντάς την ως Ομοσπονδία Προέλευσης (Federation of Origin) και στην Λίστα θα αναγράφεται π.χ. GRE, ALB) ως εξής:
  • Volleyleague Γυναικών: Μία (1) Αθλήτρια
  • Pre League Γυναικών: Μια (1) αθλήτρια
  • Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: Μια (1) αθλήτρια
  • Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών: Ένας (1) αθλητής
  • Β’ Εθνική / Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα – Τοπικά Πρωταθλήματα
  • Ανδρών/Γυναικών: έως Οκτώ (8) αθλητές/αθλήτριες