Ηράκλειο : 15/5/24 Αρ. πρωτ.: 7/24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΣΥΔΠΕΚ
Σήμερα στο Ηράκλειο 15/5/24 συνήλθε το ΔΣ σε τακτική συνεδρίαση Θέματα που συζητήθηκαν:
1. Συμφωνήθηκε το άνοιγμα 2ου λογαριασμού στην EUROBANK ωστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο Σύνδεσμος στο μέλλον.
2. Εγκρίθηκε η εγγραφή όλων των νέων μελών μετά τις επιτυχείς εξετάσεις τους.
3. Συμφωνήθηκε να γίνει ενημέρωση των υποψηφίων διαιτητών για τις εξετάσεις τις ΟΔΒΕ και προετοιμασία αυτών με συζήτηση περασμένων θεμάτων από τον Νίκο Αγγελίδη.
4. Συμφωνήθηκε να γίνει συνδιάσκεψη με την ΕΔ/ΕΣΠΕΚ για τις απο κοινού προτάσεις αξιολόγησης διαιτητών σάλας, σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί αργότερα.
5. Συμφωνήθηκε να κανονιστεί συνάντηση με την Ένωση για θέματα beach volley μετά την ενημέρωση απο την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ στους Συνδέσμους.
6. Δρομολογήθηκε Τεχνική Συγκέντρωση διαδικτυακά για το beach volley σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.
7. Συμφωνήθηκε η ενεργοποίηση της ιστοσελίδας του συνδέσμου με διαχειριστή τον Ν. Αγγελίδη.
8. Συμφωνήθηκε η αναζήτηση προσφορών για την εκτύπωση εξοδολογίων και χαρτάκια θέσεων.
9. Συζητήθηκε η συγκέντρωση Δ.Ε. και ποσοστών 2% για την ΟΔΒΕ και τα σενάρια σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέχρι τις 31 Μαίου που λήγει η προθεσμία υποβολής.
10. Συμφωνήθηκε η αναζήτηση χορηγιών.
Οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα.