Σας γνωστοποιούμε ότι σε όλα τα Εθνικά Πρωταθλήματα μετά από σχετική ενημέρωση
της CEV η γραμμή του προπονητή καταργείται.

Επίσημο έγγραφο