Αποστέλλονται συνημμένα έγγραφα ΟΔΒΕ σχετικά με beachvolley προς ενημέρωσή σας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν άμεσα για την παραλαβή των δηλώσεών τους έγκαιρα από τον Σύνδεσμο ώστε να αποσταλούν στην ΟΔΒΕ συγκεντρωτικά.  Οι προτάσεις του Συνδέσμου θα γίνουν σε συνεργασία με την ΚΕΔ/ΕΣΠΕΚ.

Τη φόρμα της δήλωσης ενέργειας θα τη βρείτε εδώ