Το ΔΣ που προήλθε μετά τις εκλογές της 27 Μαίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Καρπουζάς Ιώάννης

Αντιπρόεδρος με καθήκοντα διοικούντος αντιπροέδρου εν απουσία προέδρου:

Γενικός Γραμματέας: Μαρινάτος Ιωάννης

Ταμίας: Πετακάκη Παρασκευή

Μέλος με καθήκοντα οργανωτικού Γραμματέα: Καραπουλάκης Ευάγγελος