Το ΔΣ που προήλθε μετά τις εκλογές της 27 Ιουνίου 2021 συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Καρπουζάς Ιώάννης

Αντιπρόεδρος με καθήκοντα διοικούντος αντιπροέδρου εν απουσία προέδρου: Κλιματσίδα Παναγιώτα

Γενικός Γραμματέας: Μαρινάτος Ιωάννης

Ταμίας: Πετακάκη Παρασκευή

Μέλος με καθήκοντα οργανωτικού Γραμματέα: Σπαντιδάκη Ελένη