Η ΟΔΒΕ με την παρακάτω επιστολή της μας ενημέρωσε ότι:

Με τροποποίηση του νόμου 3863/2010 (άρθρο 40) που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στις 21/12/2018, οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων των ερασιτεχνικών κατηγοριών αθλημάτων, εξαιρούνται από την υπαγωγή σε ασφάλιση με εργόσημο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ανακαλούνται όλες οι κινητοποιήσεις για το σκοπό αυτό.