ΤΕΔ/ΣΥΔΠΕΚ: Κοκοτσάκης Βασίλης – Καρπουζάς Ιωάννης

ΚΕΔ/ΕΣΠΕΚ: Κοκοτσάκης Βασίλης, Βλαχάκης Εμμανουήλ. Σπυριδάκη Δέσποινα

Πειθαρχική Επιτροπή: Πετακάκη Παρασκευή, Καραπουλάκης Ευάγγελος

Εξελεκτική επιτροπή: Κανδηλιεράκης Παύλος, Συκάς Ιωάννης, Ντουμπαρατζή Δέσπουνα