ΤΕΔ/ΣΥΔΠΕΚ: –

ΚΕΔ/ΕΣΠΕΚ: Κοκοτσάκης Βασίλης, Βλαχάκης Εμμανουήλ. Κανακάκης Γεώργιος

Πειθαρχική Επιτροπή: –

Εξελεκτική επιτροπή: Κανδηλιεράκης Παύλος, Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος, Πετράκης Ιωάννης