ΤΕΔ/ΣΥΔΠΕΚ: Κοκοτσάκης Βασίλης – Καρπουζάς Ιωάννης

Πειθαρχική Επιτροπή: Πετακάκη Παρασκευή, Καραπουλάκης Ευάγγελος

Εξελεκτική επιτροπή: Κανδηλιεράκης Παύλος, Συκάς Ιωάννης, Ντουμπαρατζή Δέσπουνα