Σας γνωστοποιούμε ότι η ΚΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Διαιτησίας, προχώρησε στην αναμόρφωση των πινάκων αξιολόγησης διαιτητών των πρωταθλημάτων Εθνικών κατηγοριών 2018-2019. Παρακάτω θα βρείτε τις αναμορφωμένες λίστες:

Λίστα διαιτητών Α1 Ανδρών

Λίστα διαιτητών Α1 Γυναικών-Pre League Γυναικών

Λίστα διαιτητών Α2 Ανδρών-Γυναικών