Σύμφωνα με τα άρθρα 4,12,13(παρ.1,2),14 του καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτητών Βόλεϊ Κρήτης «περί Γενικών Συνελεύσεων και εκλογής οργάνων» το ΔΣ σας καλεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του συνδέσμου μας , που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την 21 η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09.00 στην Αίθουσα Τύπου στην θύρα 01 του Παγκρητίου σταδίου πού μας παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση μη απαρτίας , η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη πρόσκληση, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  • Εκλογή προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  • Διοικητικός Απολογισμός 2022 και ψήφιση αυτού.
  • Οικονομικός Απολογισμός 2022 και ψήφιση αυτού.
  • Πρόταση για αύξηση ετήσιας συνδρομής.
  • Ρύθμιση διάφορων θεμάτων (εξοδολόγια, καταβολή ποσοστών σε διαιτητές από ΟΔΒΕ σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταμειακή τακτοποίηση κ.α ), τρόπος και ευθύνη καταβολής των φύλλων αγώνων στην Ένωση καθώς και καταβολή των ποσοστών στον Σύνδεσμο.
  • Ακύρωση απόφασης του Δ.Σ , δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε διαγραφή του μέλους του συνδέσμου Παναγιώτας Κληματσίδα.
  • Θέματα – ερωτήματα -διευκρινήσεις που θα θέσουν προς απάντηση στο Δ.Σ σχετικά με αποφάσεις, ενέργειες και παραλείψεις αυτού όπως και για την μη εφαρμογή , κατά παράβαση του καταστατικού, σε προβλεπόμενα στα : άρθρο 10, άρθρο 11, άρθρο 15.