ΟνοματεπώνυμοΠαμπαίδεςΠαγκ/δεςΠαίδεςΚορασίδεςΈφηβοιΝεάνιδεςΆνδρεςΓυναίκεςPre league ΓυναικώνΑ2 ΑνδρώνΑ2 ΓυναικώνΣΥΝΟΛΟ
Αγγελίδης Νικόλαος(A): 2(Α): 5(A): 1(A): 5(Α): 1(Α): 6 (Β): 4(Α): 6 (Β): 3(Α): 2(A): 1 (Β): 1(Α): 29 (Β): 8 = 37
Τραχαλάκη Ελένη(Α): 2(Β): 1(Α): 1(Α): 4 (Β): 1(Α): 3 (Β): 3(Α): 3(Α): 6 (Β): 1(Α): 1(Α): 20 (Β): 6 = 26
Αμαριανιτάκης Ιωάννης(Α):1 (B): 1(Α): 18 (Β): 2(Α): 1 (B): 1(Α): 13 (Β): 5(Α): 2(Α): 1(Α): 2 (Β): 2(Α): 7 (Β): 7(Α): 3 (Β): 5(B): 1(Α): 1 (Β): 2(Α): 50 (Β): 24= 74
Κανακάκης Γεώργιος(Α): 2(A): 2 (Β): 2(Α): 4(Α): 9(Α): 2(Α): 3 (Β): 1(Α): 9 (Β): 2(B): 1(Β): 4(Α): 34 (Β): 10 = 44
Καραπουλάκης Ευάγγελος(A): 1 (Β): 1(Α): 17 (B): 2(Α): 8 (Β): 2(Α): 3(Α): 7 (Β): 2(Α): 6 (Β): 5(Α): 4 (Β): 4(A): 1 (Β): 2(Α): 1 (Β): 2(Α): 49 (Β): 20 = 69
Γιαννόπουλος Νικόλαος(Α): 1 (B):1(Α): 3 (Β): 1(Α): 3(B): 3(Α): 1(Α): 1(Α): 2 (B): 1(A): 3 (Β): 5(Β): 4(B): 1(Α): 14 (Β): 15 = 29
Κανδηλιεράκης Παύλος(A): 1(Α): 10 (Β): 1(B): 2(Α): 6 (Β): 1(Α): 2(Α): 4 (Β): 3(Α): 7 (Β): 5(Α): 4 (Β): 5(Β): 2(Β): 1(Α): 34 (Β): 20 = 54
Κόκκας Θωμάς(A): 2(Α): 14 (Β): 3(Α): 3(Α): 7 (Β): 9(Β): 2(Α): 3(Α): 5 (Β): 5(Α): 8 (Β): 4(Α): 1(Α): 7 (Β): 2(Α): 49 (Β): 25 = 74
Κουνδουράκη Νικολέτα(A): 1 (Α): 8 (Β): 5(Α): 2 (ΓΡ): 1(Α): 7 (Β): 4(Α): 3 (Β): 1(Α): 2 (Β): 1(Α): 3 (Β): 6 (ΓΡ): 3(Α): 8 (Β): 7(ΓΡ): 3(Β): 1(Α): 35 (Β): 25 (ΓΡ): 7 = 67
Σπαντιδάκη Ελένη(Α): 1 (ΓΡ):1(Α): 13 (Β): 2 (ΓΡ):1(Β): 1(Α): 6 (Β): 2 (ΓΡ): 2(Β): 1(Α): 2(Α): 2 (Β): 5(Α): 2 (Β): 1 (ΓΡ): 2(ΓΡ): 1(Α): 26 (Β): 12 (ΓΡ): 7 = 45
Αβραμοπούλου Γεωργία(B): 1(Α): 16 (Β): 7(A): 1 (Β): 3(Α): 17 (Β): 12(Β): 3(Β): 4 ΓΡ:(1)(A): 1(B): 1 (ΓΡ): 3(A): 1 (B): 2 (ΓΡ): 8(ΓΡ): 3(ΓΡ): 2(ΓΡ): 2(Α): 36 (Β): 33 (ΓΡ): 19 = 88
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος(Α): 2 (Β): 2(Α): 7 (Β): 3(Α): 2 (Β): 1(Α): 8 (Β): 2(Α): 3 (Β): 1(Α): 7 (Β): 5(Α): 6 (Β): 9 (ΓΡ): 1(Α): 35 (Β): 22 (ΓΡ): 1 = 58
Κάγκας Γεώργιος(A): 8 (Β): 3(ΓΡ): 1(A): 2 (Β): 7(Β): 1(ΓΡ): 6(ΓΡ): 6(A): 10 (Β): 12 (ΓΡ): 12 = 34
Καραλή Βασιλική(A): 2 (B): 1(Α): 5 (Β): 4(A): 1(Α): 5 (Β): 3(Α): 2 (Β): 1(Α): 1 (Β): 1(Α): 2 (Β): 4(Α): 3 (Β): 3 (ΓΡ): 1(ΓΡ): 1(ΓΡ): 3(ΓΡ): 1(Α): 21 (Β): 17 (ΓΡ): 6= 34
Καλεμάκη Πελαγία(Β): 1(ΓΡ): 1(Β): 1(ΓΡ): 1(ΓΡ): 1(ΓΡ): 4(ΓΡ): 4(ΓΡ): 3(Β): 3 (ΓΡ): 13 = 16
Κλώτσα Ιωάννα(A): 1 (B): 9(Α): 2 (Β): 4(Β): 4(Β): 10 (ΓΡ): 1(Β): 4(ΓΡ): 10(ΓΡ): 16(Α): 3 (Β): 31 (ΓΡ): 27= 61
Κοκκινάκης Ευτύχιος(Α): 5 (Β): 4(ΓΡ): 1(Α): 5 (Β): 2(Β): 5(Β): 4 (ΓΡ):1(Α): 3 (Β):1 (ΓΡ): 2(Α): 1 (Β): 2 (ΓΡ): 2(Α): 14 (Β): 18 (ΓΡ): 9 = 41
Κουδουμά Όλγα(Β): 1(Β): 1 (ΓΡ): 2(Β): 2(Β): 4 (ΓΡ): 2 = 6
Μαρινάτος Ιωάννης(A): 7 (Β): 1(Α): 8 (Β): 6 (Β): 2(Α): 6 (B): 5(Α): 2 (Β): 1(Β): 7 (ΓΡ): 1(Α): 5 (Β): 6 (ΓΡ): 2(Α): 27 (Β): 27(ΓΡ): 3 = 57
Μιχαηλίδη Ευθυμία(B): 1(Β): 18(Β): 1(A): 1 (Β): 20 (ΓΡ): 1(Β): 2 (ΓΡ): 1(ΓΡ): 2(ΓΡ): 7(ΓΡ): 1(ΓΡ): 2(A): 1 (Β): 42 (ΓΡ): 14 = 57
Μπρέλλας Ιωάννης(Α): 8 (Β): 4(Α): 4 (Β): 8(Α): 1 (Β):43 (ΓΡ): 1(Β): 1(ΓΡ): 4(Α): 13 (Β): 17 (ΓΡ): 5 = 34
Μωραϊτάκη Μαρία - Αικατερίνη(B): 2(A): 1 (Β): 6 (ΓΡ): 1(Β): 3 (Β): 5(Β): 1(Β): 4 (ΓΡ): 1(ΓΡ): 7(ΓΡ): 6(A): 1 (Β): 21 (ΓΡ): 15 = 37
Μωραϊτάκη Στέλλα(B): 1(A): 8 (Β): 3(A): 1 (Β): 6(Β): 2(ΓΡ): 5(ΓΡ): 7(ΓΡ): 1(A) : 9 (Β): 12 (ΓΡ): 14 = 35
Μωυσιάδου Δήμητρα
Ντουμπαρατζή Δέσποινα(Α): 3 (Β): 1(Α): 3 (Β): 2(Α): 2(Α): 3(ΓΡ): 3(Α): 11 (Β): 3 (ΓΡ): 3 = 16
Πακιουφάκη Ευρυδίκη(A): 2 (Β): 2(Α): 16 (Β): 4(B): 1(Α): 10 (Β): 10(Α): 2 (Β) : 1(Α): 1 (Β): 4(B): 1 (ΓΡ): 3(Β): 3 (ΓΡ): 4(ΓΡ): 3(ΓΡ): 1(Α): 31 (Β): 26 (ΓΡ): 11 = 68
Παπαδάκης(Β): 3(Β): 3 = 3
Παπαπαύλος(ΓΡ): 2(B) : 2 (ΓΡ): 2(B): 2 (ΓΡ): 4 = 6
Πετακάκη Παρασκευή(A): 1(Α): 3(A): 1(Α): 6 (Β): 4(Α): 1 (Β): 1(Α): 5 (Β): 1(Α): 3 (Β): 4(Α): 3 (Β): 5(Α): 22 (Β): 16 = 38
Πετράκης Ιωάννης(Α): 6(Α): 12(Α): 1(Α): 19 = 19
Σπιθάκη Μαρία(Α): 3(Α): 8 (Β): 1(A): 1 (Β): 2(Α): 4 (Β): 3(Α): 1(Α): 3 (Β): 4(A): 3 (Β): 2(Β): 3 (ΓΡ): 1(ΓΡ): 3(Α): 23 (Β): 15 (ΓΡ): 4 = 42
Σταμουλάκη Ελευθερία-Χαρά(Α): 3(Α): 7 (B): 2(Β): 1(Α): 6 (Β): 3 (ΓΡ): 1(Β): 1(Α): 1 (Β): 1 (ΓΡ): 1(B): 1 (ΓΡ): 4(Β): 2 (ΓΡ): 2(ΓΡ): 1(Α): 17 (Β): 13 (ΓΡ): 9 = 39
Στεφανάκης Σωτήριος(Α): 3(Α): 1(Β): 1(Α): 1 (Β): 1(Α): 5 (Β): 2 = 7
Συκάς Ιωάννης(Α): 1(Α): 7 (Β): 1(Α): 13 (Β): 3(Α): 1(Α): 3 (Β): 2(Α): 3 (Β): 4(Α): 2 (Β): 4(Α): 30 (Β): 14 = 44
Τζουρμπάκη Λαμπρινή(Β): 1(Β): 3(Β): 4(Β): 2(Β): 3 (ΓΡ): 1(ΓΡ): 4(ΓΡ): 1 (Β): 13 (ΓΡ): 6 = 19
Φανουράκη Μαρία(B): 5(B): 3 (ΓΡ): 1(B): 7 (ΓΡ): 1 = 8
Μαυρέα Χριστίνα(B): 5(A): 1 (B): 8 (ΓΡ): 1 (Β): 5(ΓΡ): 1(ΓΡ): 4(A): 1 (Β): 18 (ΓΡ): 6 = 25

* Τα στατιστικά είναι ενημερωμένα έως και –