ΟνοματεπώνυμοΠαμπαίδεςΠαγκ/δεςΠαίδεςΚορασίδεςΈφηβοιΝεάνιδεςΆνδρεςΓυναίκεςPre league ΓυναικώνΑ2 ΑνδρώνΑ2 ΓυναικώνΣΥΝΟΛΟ
Αγγελίδης Νικόλαος(Α): 1(Α): 1(Α): 2 (Β): 2(Α): 4 (Β): 2(Α): 1(Β): 1(Α): 9 (Β): 5 = 14
Τραχαλάκη Ελένη(Β): 1(Α): 1(Α): 3 (Β): 1(Α): 1 (Β): 3(Α): 1(Α): 4 (Β): 1(Α): 1(Α): 11 (Β): 6 = 17
Αμαριανιτάκης Ιωάννης(Α): 1 (Β): 2(Α): 1(Α): 4 (Β): 2(Α): 2(Α): 1(Α): 1 (Β): 1(Α): 6 (Β): 3(Α): 1 (Β): 5(Α): 1 (Β): 2(Α): 18 (Β): 15 = 33
Κανακάκης Γεώργιος(Α): 1(Β): 1(Α): 2(Α): 3(Α): 1(Α): 1 (Β): 1(Α): 4 (Β): 1(Β): 1(Α): 12 (Β): 4 = 16
Καραπουλάκης Ευάγγελος(Β): 1(Α): 2(Α): 3 (Β): 1(Α): 3(Α): 5 (Β): 1(Α): 3 (Β): 4(Α): 4 (Β): 1(Β): 2(Α): 1 (Β): 2(Α): 21 (Β): 12 = 33
Γιαννόπουλος Νικόλαος(Α): 1 (Β): 1(Α): 1(Α): 1(Α): 1(Α): 1(Β): 2(Β): 1(Α): 5 (Β): 4 = 9
Κανδηλιεράκης Παύλος(Α): 1 (Β): 1(Α): 4 (Β): 1(Α): 2(Α): 4 (Β): 3(Α): 5 (Β): 2(Α): 2 (Β): 4(Β): 2(Β): 1(Α): 18 (Β): 14 = 32
Κόκκας Θωμάς(Α): 6 (Β): 2(Α): 1(Α): 3 (Β): 4(Β): 1(Α): 3(Α): 4 (Β): 2(Α): 4 (Β): 2(Α): 1(Α): 4 (Β): 1(Α): 25 (Β): 12 = 37
Κουνδουράκη Νικολέτα(Α): 1 (Β): 2(Α): 2(Α): 3 (Β): 1(Α): 3 (Β): 1(Α): 2 (Β): 1(Α): 2 (Β): 6 (ΓΡ): 2(Α): 7 (Β): 2(ΓΡ): 1(Β): 1(Α): 21 (Β): 14 (ΓΡ): 3 = 38
Σπαντιδάκη Ελένη(Α): 1(Α): 4 (Β): 2(Β): 1(Α): 2 (Β): 2(Β): 1(Α): 2(Α): 2 (Β): 3(Α): 1 (Β): 1 (ΓΡ): 2(ΓΡ): 1(Α): 12 (Β): 10 (ΓΡ): 3 = 25
Αβραμοπούλου Γεωργία(Α): 4 (Β): 3(Β): 2(Α): 11 (Β): 6(Β): 3(Β): 4 ΓΡ:(1)(ΓΡ): 2(ΓΡ): 6(ΓΡ): 2(ΓΡ): 2(ΓΡ): 2(Α): 15 (Β): 18 (ΓΡ): 15 = 48
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος(Α): 1 (Β): 1(Α): 2 (Β): 2(Α): 1 (Β): 1(Α): 6 (Β): 1(Α): 3 (Β): 1(Α): 4 (Β): 1(Α): 3 (Β): 6 (ΓΡ): 1(Α): 20 (Β): 12 (ΓΡ): 1 = 33
Κάγκας Γεώργιος(ΓΡ): 1(Β): 1(Β): 1(ΓΡ): 2(ΓΡ): 4(Β): 2 (ΓΡ): 7 = 9
Καραλή Βασιλική(Α): 2 (Β): 1(Α): 2 (Β): 2(Α): 2 (Β): 1(Α): 1 (Β): 1(Α): 1 (Β): 3(Α): 2 (Β): 3(ΓΡ): 1(ΓΡ): 1(Α): 10 (Β): 11 (ΓΡ): 2 = 23
Καλεμάκη Πελαγία(Β): 1(ΓΡ): 1(Β): 1(ΓΡ): 1(ΓΡ): 1(ΓΡ): 2(ΓΡ): 2(ΓΡ): 2(Β): 3 (ΓΡ): 8 = 11
Κλώτσα Ιωάννα(Α): 1 (Β): 1(Β): 1(Β): 6(Β): 4(ΓΡ): 6(ΓΡ): 10(Α): 1 (Β): 13 (ΓΡ): 17 = 31
Κοκκινάκης Ευτύχιος(Α): 4 (Β): 1(Α): 4 (Β): 2(Β): 5(Β): 4 (ΓΡ):1(Α): 2 (ΓΡ): 2(Α): 1 (Β): 2 (ΓΡ): 1(Α): 11 (Β): 14 (ΓΡ): 4 = 29
Κουδουμά Όλγα(Β): 1(Β): 1 (ΓΡ): 2(Β): 2(Β): 4 (ΓΡ): 2 = 6
Μαρινάτος Ιωάννης(Β): 1(Α): 3 (Β): 1(Β): 1(Α): 2 (B): 3(Α): 2 (Β): 1(Β): 3(Α): 4 (Β): 3(Α): 11 (Β): 12 = 23
Μιχαηλίδη Ευθυμία(Β): 8(Β): 1(Β): 10(Β): 2(ΓΡ): 2(ΓΡ): 4(ΓΡ): 1(Β): 20 (ΓΡ): 7 = 27
Μπρέλλας Ιωάννης(Α): 6 (Β): 3(Α): 2 (Β): 5(Α): 1 (Β):43 (ΓΡ): 1(Β): 1(ΓΡ): 4(Α): 9 (Β): 13 (ΓΡ): 5 = 27
Μωραϊτάκη Μαρία - Αικατερίνη(Β): 1(Β): 1(Β): 2(Β): 1(Β): 4 (ΓΡ): 1(ΓΡ): 4(ΓΡ): 4(Β): 9 (ΓΡ): 9 = 18
Μωραϊτάκη Στέλλα(Β): 1(Β): 2(Β): 2(ΓΡ): 2(ΓΡ): 5(ΓΡ): 1(Β): 5 (ΓΡ): 9 = 14
Μωυσιάδου Δήμητρα
Ντουμπαρατζή Δέσποινα(Α): 2 (Β): 1(Α): 2 (Β): 1(Α): 2(Α): 3(ΓΡ): 3(Α): 9 (Β): 2 (ΓΡ): 3 = 14
Πακιουφάκη Ευρυδίκη(Β): 1(Α): 6 (Β): 2(Α): 5 (Β): 6(Α): 1(Α): 1 (Β): 4(ΓΡ): 3(Β): 2 (ΓΡ): 3(ΓΡ): 2(ΓΡ): 1(Α): 13 (Β): 15 (ΓΡ): 9 = 27
Παπαδάκης(Β): 3(Β): 3 = 3
Παπαπαύλος(ΓΡ): 1(ΓΡ): 1 = 1
Πετακάκη Παρασκευή(Α): 1(Α): 2 (Β): 3(Α): 1 (Β): 1(Α): 5 (Β): 1(Α): 1 (Β): 3(Α): 2 (Β): 3(Α): 11 (Β): 12 = 23
Πετράκης Ιωάννης(Α): 2(Α): 6(Α): 1(Α): 9 = 9
Σπιθάκη Μαρία(Α): 1(Α): 7 (Β): 1(Β): 1(Α): 3 (Β): 3(Α): 1(Α): 3 (Β): 4(Β): 2(Β): 3 (ΓΡ): 1(ΓΡ): 1(Α): 15 (Β): 13 (ΓΡ): 2 = 30
Σταμουλάκη Ελευθερία-Χαρά(Α): 1(Α): 3(Β): 1(Α): 4 (Β): 1(Β): 1(Α): 1 (Β): 1 (ΓΡ): 1(ΓΡ): 1(Β): 1 (ΓΡ): 2(Α): 8 (Β): 7 (ΓΡ): 4 = 19
Στεφανάκης Σωτήριος(Α): 3(Α): 1(Β): 1(Α): 1 (Β): 1(Α): 5 (Β): 2 = 7
Συκάς Ιωάννης(Α): 1(Α): 1 (Β): 1(Α): 5 (Β): 1(Α): 1(Α): 3 (Β): 2(Α): 1 (Β): 2(Α): 1 (Β): 2(Α): 13 (Β): 8 = 21
Τζουρμπάκη Λαμπρινή(Β): 1(Β): 2(Β): 2(Β): 2(Β): 3 (ΓΡ): 1(ΓΡ): 4(Β): 10 (ΓΡ): 5 = 15
Φανουράκη Μαρία(ΓΡ): 1(ΓΡ): 1 = 1
Μαυρέα Χριστίνα(Β): 3(ΓΡ): 1(Β): 3 (ΓΡ): 1 = 4

* Τα στατιστικά είναι ενημερωμένα έως και 3/2/2019