ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΔΠΕΚ

Σύμφωνα με τo άρθρο 13 του καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτητών Βόλεϊ Κρήτης «περί γενικών συνελεύσεων» το ΔΣ σας καλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο (αμφιθέατρο 2ου Δημοτικού σχολείου ) την 15ην Μαΐου 2022 και ώρα 10.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας , η γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11.00, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη πρόσκληση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή προέδρου και Γραμματέα της Γενικής συνέλευσης.
2. Διοικητικός Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
3. Οικονομικός Απολογισμός
4. Εκκαθάριση – τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μελών
5. Δηλώσεις ενέργειας και μη 2022-2023
6. Ενημέρωση για ετήσιο σεμινάριο ΚΕΔ και στολές διαιτητών.
7. Απονομή διπλωμάτων σε νέους συναδέλφους
8. Διάφορα θέματα.

Για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης και λήψης αποφάσεων στην Γενική Συνέλευση σε σχέση με θέματα που μας αφορούν παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε θέματα που τυχόν επιθυμείτε να συζητηθούν το αργότερο έως την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.