Πραγματοποιήθηκε απο τον ΣΥΔΠΕΚ σε συνεργασία με ΕΟΠΕ , ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και ΕΔ/ΕΣΠΕΚ η τεχνική συγκέντρωση στην Κρήτη στην οποία συμμετείχε και το μέλος της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ κ. Βασίλειος Ράπτης.