Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί από τον ΣΥΔΠΕΚ σε συνεργασία με ΕΟΠΕ , ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και ΕΔ/ΕΣΠΕΚ τεχνική συγκέντρωση στο Ηράκλειο, όπου θα συζητηθούν θέματα που έχουν ορίσει ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και ΕΔ/ΕΣΠΕΚ και θα λυθούν και απορίες.